Sep 17, 2013

Matahari Membenam

Dan dalam pada dia sedang meninggalkan,
Dia membahagiakan.


September 2013
Port Disckson

0 komentar:

Post a Comment