Jun 11, 2016

Petunjuk Ini Untuk Apa?

Mengapa di ketika aku
sedang menjauhkan,
aku didekatkan?


Jun 2016
Bilik konversasi solo

0 komentar:

Post a Comment